blank

Obezita neboli otylost je jedno z nejrozšířenějších civilizačních onemocnění vůbec.  Navzdory celosvětové osvětě o zdravém životním stylu, navzdory neomezeným možnostem pohybu, navzdory dostupnosti zdravých i cenově přijatelných čerstvých potravin, výskyt obezity neustále stoupá, ba co hůř, vyskytuje se stále v nižším věku a postihuje tak i velmi malé děti.

Charakteristika onemocnění

Obezita je stav, při kterém se hromadí nadměrné množství tukové tkáně. Jedná se o chronické onemocnění, vznikající postupně, klidně i z plného zdraví. Tuky k životu pochopitelně potřebujeme, jsou nejen zásobárnou energie, ale zároveň se díky nim rozpouští vitamíny důležité k životu, poměr tuků musí být ale vyvážený.

Co se týče výskytu, v České republice je postiženo zhruba 70% mužů a téměř 60% žen. Jedná se o obrovská, přímo alarmující čísla, pominu-li vzhled, který je díky obezitě, bohužel, ovlivněn, zůstává zde celá řada nemocí a postižení, která z obezity nebo kvůli ní vznikají. Jen pro informaci – diabetes mellitus (cukrovka), omezená pohyblivost, bolesti kloubů a páteře, hypertenze (vysoký krevní tlak), atd. V dnešní době se dokonce hovoří o téměř epidemickém výskytu, který se navíc neustále šíří. Přestože existuje řada míst, kde se proti obezitě aktivně bojuje, z internetu se dá vyhledat nespočet zdrojů a informací o hubnutí, zdravé výživě, dietách či cvičení, již ve škole jsou děti poučeny o správném a zdravém stravování, mnoho lidí bere tyto informace za bezpředmětné. Nejsou ochotni se svým stavem nic dělat, nechtějí poslouchat rady lékařů, vlastně si spokojeně „lebedí“ ve svém nezdravém těle a svou pohodlnost si alibisticky zdůvodňují falešnými důvody.

Jak celé onemocnění vlastně vzniká?

Jde o vzájemný vztah mezi dědičností a vlivem prostředí. Dědičnost se podílí na velikosti hmotnostního indexu cca čtyřiceti procenty, na obsahu v břiše dokonce téměř šedesáti procenty. Dědičnost se přitom uplatňuje různými způsoby, např. rozdílnou schopností spalovat základní živiny (zejména tuky), dále velikostí výdeje energie v klidu a po jídle, stupněm pohybové aktivity a přednostním výběrem chutí. Na vzniku obezity se mohou podílet rodinné zvyklosti, třeba výběr a množství konzumované potravy nebo sklony k pohybu a cvičení.

Co se týče vlivu prostředí, většinou se upřednostňuje sedavý způsob života či přejídání. Nemalou roli sehrává i prostředí, které je technicky vyvinuté, dotyčný vyvíjí malou fyzickou aktivitu a má téměř neomezený přísun potravy. V takovém případě dochází k nerovnováze mezi příjmem a výdejem energie, což způsobuje otylost.

Mám nadváhu nebo jsem už obézní?

Obezita se klasifikuje pomocí hmotnostního indexu BMI (body mass index). Jedná se o nejjednodušší způsob odhalení množství tuku v těle. Vypočítává se z tělesné hmotnosti v kilogramech a výšky v metrech.

BMI = hmotnost

výška 2

KLASIFIKACE

 

BMI RIZIKO VZNIKU ONEMOCNĚNÍ
Podváha Menší než 18,5 malé
Normální hmotnost 18,5 – 24,9 průměrné
Nadváha 25,0 – 29,9 mírně zvýšené
Obezita I. stupně 30,0 – 34,9 středně zvýšené
Obezita II. stupně 35,0 – 39,9 vysoké
Obezita III. stupně 40,0 a více velmi vysoké

 

Kromě obsahu tuku v těle se hodnotí také rozložení tuku v těle. Jedná se o rizikový ukazatel, jelikož nesprávné uložení tuku má velký vliv na rizikové komplikace obezity. Nejsnazším způsobem je změření obvodu pasu. Ten se správně měří v polovině mezi spodním okrajem dolního žebra a horním okrajem pánevní kosti.

Muži mívají obecně větší sklon k ukládání tuku na břiše, v takovém případě mluvíme o tzv. obezitě typu jablka, oproti ženám, kterým se tuk výrazněji ukládá na bocích a hýždích. Tady se hovoří o tzv. obezitě typu hruška. Pokud je naměřená hodnota obvodu pasu u mužů nad 95 cm a u žen nad 80 cm, má dotyčný ještě šanci se svou postavou něco dělat. Pokud se zamyslí nad svojí životosprávou, lze vidět znatelné výsledky. Pokud však mají muži obvod pasu větší než 102 cm a ženy více než 90 cm, měli by zásadně zredukovat svoji hmotnost a věnovat se důkladně tomu, aby změnili svůj životní režim.

Jaké komplikace obezita přináší?

Důležité je NIKDY „neházet flintu do žita“, i kdybyste se svými hodnotami pohybovali v konečných řádcích tabulky, nikdy není pozdě na změnu. Jde o to jen a pouze chtít. Riziko vzniku jiných onemocnění, které přímo souvisí s obezitou, se zvyšuje úměrně tomu, jaké hodnoty BMI vaše tělo vykazuje. Jste-li v rámci nadváhy, riziko je poměrně nízké, není příliš čeho se bát, jde o to, se zamyslet nad tím, co jíte, jak a čím se stravujete a jakým způsobem trávíte volný čas. Pohybuje-li se vaše BMI nad hodnotou 30 a více, je potřeba si jistá rizika uvědomit a vypočítat si jednoduchou rovnici, zda velká váha stojí za velké zdravotní problémy, kterými mohou být:

  • Vážná metabolická a oběhová onemocnění – ischemická choroba srdeční či infarkt myokardu, ateroskleróza mozkových tepen a cévní mozková příhoda, porušená glukózová tolerance (čili „náběh na cukrovku“), diabetes mellitus II. typu nebo dna
  • Gynekologické potíže, žlučníkové kameny, brániční kýly, krátké zástavy dechu ve spánku, nádory dělohy, prsu, prostaty či tlustého střeva
  • Onemocnění pohybového aparátu – vznik artrózy kyčelních, kolenních a hlezenních kloubů, hrudní či bederní páteře
  • V neposlední řadě hrozí obézním lidem riziko úmrtí až o 50% více než u lidí s normálním BMI

Kdy je třeba zahájit léčení?

Mluvíme-li o nadváze, čili pokud je BMI do 29,9, léčba se zahajuje tehdy, pokud má pacient navíc ještě zvětšený obvod pasu nebo některé zdravotní komplikace související s nadváhou. Doporučována je dieta a mírné zvýšení pohybové aktivity, především proto, aby se zabránilo dalšímu vzestupu hmotnosti.

Oproti tomu nadváha musí být léčena vždy dle aktuálního pacientova stavu a stupně obezity. Cílem je dosáhnout výraznějšího poklesu hmotnosti, který se udrží po delší dobu. Za úspěšné se považuje redukce hmotnosti o 5 – 10%, jelikož i takto mírný pokles vede ke snížení výskytu komplikací obezity. Pochopitelně velice přínosné bývá i fakt, kdy se zabrání dalšímu přibývání a ručička na váze se drží delší dobu na stejných hodnotách.

Léčba? Celé kouzlo tkví v hlavě…

Pokud se pacient rozhodne ve svém životě udělat změnu, tedy změnu k lepšímu, základní trojicí léčby, kterou se začíná prakticky u každého obézního pacienta, bývá dieta, zvýšení pohybové aktivity, ale především změna chování a nastolení pozitivní energie vůči sobě samému. Pokud se tento postup neosvědčí, přistupuje se k léčbě pomocí léků, v těžších případech k chirurgické terapii.

Dieta

Tento proces, který se zavádí kvůli snížení hmotnosti, by měl být vždy stanoven každému pacientovi „na míru“. Redukční dieta nesmí být příliš přísná, pokles hmotnosti musí být pozvolný a postupný. Jednak proto, že přísný jídelníček se nedá dlouhodobě udržet a také z toho důvodu, že příliš přísné diety vedou ke vzniku jo-jo efektu.

Je to situace, kdy hmotnost rychle snížíte, ale stejně rychle zpravidla na váze přiberete, leckdy i více, než jste vlastně zhubli. Zbytečně to pak vede k narušení psychiky a odmítání dalších dietních procesů. Důležitá je vhodná skladba jídelníčku. Z celkového množství energie by sacharidy měly tvořit největší část – až 55%. Vhodné jsou potraviny obsahující polysacharidy – celozrnné potraviny, brambory, bezvaječné těstoviny nebo rýže. Tuky by měly představovat cca 30% veškeré energie, z toho 1/3 mohou tvořit tuky živočišné a zbylé 2/3 tuky rostlinné. Nejlepší jsou v tomto případě olivové oleje nebo tuky obsažené v rybách, ale je nutné dávat pozor na tzv. skryté tuky – např. v mase či mléčných výrobcích.

Zbylých asi 15% tvoří důležité bílkoviny, které najdete třeba v krůtím, kuřecím či hovězím mase, cenným zdrojem bílkovin je králík, ryba či libové vepřové maso, netučné, nebo jen polotučné mléčné výrobky. Nutností je samozřejmě zvýšený příjem čerstvé, příp. dušené zeleniny a ovoce, to nejlépe v dopoledních hodinách. Myslete na vlákninu, která hraje v redukční dietě poměrně velkou roli. Dodává pocit sytosti, příznivě ovlivňuje metabolismus tuků a cukrů, a to tím, že zpomaluje jejich vstřebávání ze zažívacího traktu. Pitný režim bývá velmi často opomíjen, což je velká chyba, minimálně 1,5 -2 litry denně tekutin je základ. Černá káva v omezeném množství nevadí, ale s alkoholem se raději rozlučte úplně.

Fyzická aktivita

Přestože pohybová aktivita většinou ovlivňuje energetickou rovnováhu jen málo, protože obézní pacienti nedosáhnou dostatečné intenzity, její pravidelnost je velmi důležitá. Jednak kvůli udržení úbytku na váze, zároveň také snižuje rizika vyplývající z onemocnění, které mohou při obezitě nastat. Je vhodné začít chůzí, která by měla být pravidelná, alespoň 4x týdně minimálně 30 minut. Po čase lze zařadit jízdu na kole, plavání, posilovací cvičení. Vždy je však nutné brát na zřetel aktuální stav pacienta i případné komplikace.

Změna chování

Velmi často dochází k nadměrnému přísunu potravin ze stresových důvodů. Pokud si člověk danou a základní příčinu uvědomí, má napůl vyhráno. Překoná tím vlastně svůj stín, racionálně si zdůvodní možné příčiny a bude-li pracovat na tom, že je zvládne jinak než přejídáním, může si gratulovat.

Psychika je velmi důležitá, jestliže máte jakýkoli mantinel v duši a následně i v hlavě, své problémy budete „zajídat“ neustále a ze začarovaného kruhu se nikdy nedostanete. Konzumujte jídlo vždy u prostřeného stolu a na talíři, nejlépe 5x denně. Nejezte u televize, počítače, tabletu. Dopřejte si klid, aby si nejen vaše oči, ale i chuťové buňky uvědomily, co vlastně jíte. Jezte pestré potraviny a snažte se vyhýbat stresovým a zátěžovým situacím. Pokud víte, že byste takovýto rituál sami nezvládli, najděte si odborného poradce, který vám pomůže.

Nejenže rozepíše správný jídelníček, ale nastaví vhodnou pohybovou aktivitu, případně poradí i s psychologickou pomocí. Ta bývá právě velmi často kamenem úrazu. Pokud však tento blok zmizí, kila půjdou dolů velmi rychle a snadno.

Léky

Nepomáhá-li zvýšená trojkombinace doporučených opatření, zahajuje se léčba medikamenty. Nejsou však vhodné pro každého pacienta, mohou s sebou nést řadu nežádoucích účinků. Obecně tyto léky přispívají ke snížení chuti k jídlu, snižují vstřebávání živin a zvyšují výdej energie.

Chirurgická terapie

Bývá vyhrazena pouze pro osoby s těžkým stupněm obezity. Provádí se bandáž (podvaz) žaludku, při kterém se zmenšuje objem žaludku, jehož výsledkem bývá snížení příjmu potravy.

Nezáleží na tom, jestli jste hubení, silní nebo otylí. Důležité je si uvědomit, že zvýšená hmotnost, stejně jako velmi nízká, provádí s vaším tělem neuvěřitelné věci. Trápíte nejen svůj žaludek, ale i jiné orgány, klouby, kosti… Pokud vy nebudete chtít, nic se nestane, ale pokud se VY rozhodnete a budete chtít změnu, vaše tělo vám vaše rozhodnutí stonásobně vrátí. Mějte se rádi, mějte rádi své tělo a lidé kolem vás budou mít rádi vás.

Více článků najdete na medicka.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte prosím komentář
Please enter your name here

16 − 3 =