blank

Úvodem by bylo vhodné říci jen několik málo informací o samotné slinivce břišní. Jedná se o orgán s vnitřní i vnější sekrecí. Vnitřní sekrecí se myslí produkce hormonu inzulínu a glukagonu.

Inzulín se tvoří v B-buňkách v Largenhansových ostrůvcích, je odtud produkován do krve a jeho hlavní činností je snižování hladiny krevního cukru, čímž se zvyšuje jeho přístup do tkání. Normohodnota glykémie (krevního cukru) je v rozmezí 4,5 – 5,5 mmol/l. Pokud z nějakého důvodu inzulín v těle chybí, zvyšuje se hladina cukru v krvi a mluvíme o tzv. hyperglykémii, opakem bývá stav, kdy je cukru v těle málo a dochází k hypoglykémii. Zato glukagon, se tvoří v tzv. A-buňkách a působí úplně opačně, tedy tak, že zvyšuje hladinu cukru v krvi.

Co se týče zevní sekrece slinivky břišní, dochází k tvorbě pankreatické šťávy, která se vylučuje do duodena (což je část tenkého střeva), kde se slučuje se žlučí tvořící se v játrech. Pankreatická šťáva má zásaditou reakci, vytvoří se jí přibližně 1 litr denně a skládá se z několika enzymů (trypsinový komplex, pankreatická lipáza a pankreatická amyláza), které se spolu dohromady podílejí na štěpení bílkovin, tuků i cukrů, právě v tenkém střevě. Slinivka břišní je díky této funkci nesmírně důležitá, je-li jakkoli porušen odtok šťávy, případně tvorba či sekrece, dochází k problémům s trávením a pacient trpí nepříjemnými střevními potížemi a následným zánětem.

Akutní pankreatitida

Jedná se o akutní zánět slinivky břišní, jejíž vystupňovaný stav může pacienta ohrozit na životě a dokonce je toto onemocnění zařazeno do náhlých příhod břišních. Za normálních okolností se enzymy pankreatické šťávy aktivují až v duodenu, ale pokud je slinivka postižena zánětem, dochází k aktivaci těchto enzymů z pankreatické šťávy již ve slinivce, čímž dochází k poškození vlastních buněk pankreatu, k jejich samonatrávení.

Jaká je příčina onemocnění?

Důvodů, proč k tomuto stavu dochází, může být hned několik, postupně si je tedy pojmenujeme:

 • Biliární pankreatitida – k této situaci dochází tehdy, je-li uzavřen žlučovod v oblasti vývodu ze slinivky kamenem a enzymy se tím pádem nemohou dostat ze slinivky do duodena, ale působí již ve slinivce
 • Velké množství alkoholu – alkohol působí na pankreatické buňky toxicky, čili pokud se jedná o chronického alkoholika nebo jste to přehnali (i kdyby jednorázově) hojně s alkoholem, může dojít k zánětu a stejnému procesu natrávení vlastních buněk
 • Infekce – může se jednat o bakteriální či virovou příčinu, ať už přestupem z okolních zánětem postižených orgánů nebo krevní či lymfatickou cestou

Stupně pankreatitidy

Pankreatitida se může dělit na několik stupňů, které jsou rozdělené dle závažnosti onemocnění. Každý stupeň má svůj specifický název a své specifické příznaky:

 • edém (otok) pankreatu – jedná se o nejlehčí formu zánětu s dobrou prognózou, v pankreatu se hromadí velké množství pankreatické šťávy, což způsobuje otok, kdy dochází k hromadění tekutiny i mimo samotný orgán (např. v žaludku – ascites)
 • ohraničené nekrózy – buňky uvnitř slinivky se vlivem velkého množství šťávy trhají, ucpávají se vodou a dochází k nedokrvení a následné ischémii (nekrózám), v nichž se navíc usazuje vápník (to bývá při diagnostickém odběru krve známkou toho, že jeho hodnota je v krvi snížená, jelikož ho je více zde)
 • krvácení ve slinivce – většinou se jedná o velmi vzácný stav, který je sice nejtěžší a nejvíce člověka ohrožuje na životě, ale vzhledem k tomu, že předchozí dva stupně vykazují poměrně velké množství příznaků, bývá pacient hospitalizován a léčen již v některém z výše popsaných stádií

Jak se zánět projevuje?

Nejvýraznějším signálem je krutá až nesnesitelná bolest v epigastriu, aniž by dotyčný našel polohu, která by mu od bolesti ulevila. Někdy bolest vystřeluje do zad. Postupně se však rozvíjí a stupňuje, přičemž pacienta může trápit několik hodin až dní. Jediným ulevujícím lékem bývá podání spazmolytik. Dále se projevuje zažívacími potížemi – nemocný trpí úporným zvracením, nevolností a nechutenstvím, člověk bývá zchvácený a bledý. Někdy se objevuje zvýšená teplota, typickým příznakem bývá prknovitě stažené tvrdé břicho, což je popisováno jako obranná reakce proti zánětu.

Diagnostika onemocnění

Po nutném sdělení potíží a informací lékaři, se provádí odběr krve, především vyšetření tzv. amyláz, jejichž hodnoty bývají několikanásobně zvýšené oproti normálu. Lékař provádí fyzikální poklepové vyšetření nebo sonografické vyšetření břicha (kde může najít kámen, zvětšenou slinivku či porušenou strukturu pankreatu). Lze provést CT břicha a v případě objevení kamene ve žlučovodu, který brání odtoku šťávy ze slinivky do tenkého střeva, se provádí ERCP (endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie), při které se může kámen odstranit, rozdrtit a uvolnit tak cestu pankreatické šťávě dál do duodena.

Léčba pouze konzervativní!

U akutních, náhle vzniklých, stavů se chirurgická terapie většinou neprovádí, pouze snad, pokud hrozí krvácení do slinivky, tedy je diagnostikován třetí stupeň závažnosti zánětu. Ale v ostatních případech bývá cílem terapie především dostat slinivku do funkčního klidu. Jedná se o řadu velmi striktních opatření, která musí být dodržena, chcete-li, aby se slinivka vyléčila a dostala se do fáze, v jaké byla před zánětem

 • pacient nesmí nic jíst ani pít
 • zavádí se mu nasogastrická sonda (sonda vedoucí nosem až do žaludku), čímž dochází k trvalému odčerpávání šťáv
 • výživa přes ústa je nahrazena výživou parenterální – výživa do krevního řečiště, mimo zažívací trakt
 • podávají se léky na bolest (spasmolytika), na zánět (antibiotika), dále léky na snížení tvorby pankreatické šťávy
 • postupná realimentace – čili zavádění stravy (asi až po týdnu parenterální výživy)
 • přísnou pankreatickou dietu je nutné dodržovat i po propuštění z nemocnice, klidně i několik měsíců

Jak by měla pankreatická dieta vypadat, jaká jídla konzumovat a jaká opatření při dietě dodržovat si, vzhledem k rozsáhlosti tématu, popíšeme v některém z příštích článků. Slinivka břišní je sama o sobě k životu důležitá, nemocný člověk by si měl danou situaci více než uvědomit a pochopit, že jakékoli onemocnění s ní spojené bývá zdviženým varovným prstem, který není radno brát na lehkou váhu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte prosím komentář
Please enter your name here

4 × four =