Domů Krk Hltan

Hltan

Hltan (čili pharynx) je trubice nálevkovitého tvaru, kde dochází k polykání potravy a následnému posunu jídla do jícnu. Je to místo, kde se kříží dýchací soustava spolu s trávicím systémem. Stalo se vám už někdy, že jste při jídle trochu více spěchali a najednou vám zaskočilo? Dobrá duše sedící vedle jistě rychle přiskočila a udeřila vás do zad, pokud na blízku nebyl nikdo, museli jste chvíli kašlat, abyste kousek potravy dostali ven. Důvodem je právě toto propojení dýchací soustavy s trávicí. Aby se takovýchto situací ale nestávalo více, hltan je při ústí do hrtanové (dýchací) části vybaven tzv. epiglottis, čili hrtanovou příklopkou, která se při polykání uzavírá a zabraňuje tak vniknutí sousta z hltanu do dýchacích cest.

Hltan se dělí na tři části. Začíná jako nosohltan, což je vlastně pokračování dutiny nosní. Na ni navazuje ústní část hltanu, kterou můžete vidět při otevření úst a pokračuje dále jako hrtanová část hltanu ústící do jícnu. V tomto místě se však hltan jako takový dělí, právě na část, která pokračuje jako hrtan do dýchacích cest a kde je uložena již zmiňovaná epiglottis. A poté na část, která ústí do jícnu, kudy potrava prochází plynule do žaludku a dalších částí trávicí soustavy.

Co se týče onemocnění, nejčastěji dochází k zánětům hltanu. Podle toho, která část hltanu je postižena, se dělí na tonzilitidu (zánět krčních mandlí), pharyngitidu nebo laryngitidu (zánět hrtanu). Nejčastěji postiženým místem bývají mandle, řekneme si tedy pár slov o tonzilitidě neboli angíně.

Epiglotitis acuta! Život ohrožující onemocnění, které může mít vážné následky

blank
0
Z anatomického pohledu je epiglotitis, lidově nazývaná jako hrtanová příklopka, součást hrtanu samotného. Ten je zázračně nejen součástí dýchacího ústrojí, ale komunikuje i s trávicí soustavou. V dýchacích cestách navazuje na nosohltan a na svém konci pokračuje jako průdušnice, čili dýchací trubice, která se dále dělí na průdušky a plíce. Hrtan ale zároveň komunikuje s hltanem, který je součástí zažívací soustavy, a to právě díky již zmíněné hrtanové příklopce. Ta totiž uzavírá otvor na hrtanu, takže pokud pouze dýcháte, epiglotitis je otevřená, v případě, že začnete jíst, tento komunikační otvor se uzavírá a zprůchodňuje se tak cesta do hltanu, aby jídlo neskončilo v dýchacích cestách, ale v trávicí soustavě.